• 2313 117795
  • Μεγ. Αλεξάνδρου 108, Εύοσμος

Θεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

Gestalt Ψυχοθεραπεία

Βασικός στόχος στη θεραπεία Gestalt είναι να αποκτήσει το άτομο επίγνωση του τι βιώνει και πράττει.    

Μέσα από τη διαδικασία της επίγνωσης, το άτομο κερδίζει την κατανόηση του εαυτού του και του περιβάλλοντός του. Γνωρίζει τη δυνατότητα για αλλαγή και την ικανότητά του να κάνει επιλογές, ούτως ώστε να ζει μια αυθεντική, με νόημα, ζωή.

Αναλυτικότερα, η θεραπεία Gestalt αποτελεί μια σχεσιακή, φαινομενολογική, υπαρξιακή και ολιστική θεραπευτική προσέγγιση που θεμελιώθηκε από τους Fritz Perls και Laura Perls τη δεκαετία του 1940. Η θεραπεία Gestalt βασίστηκε στην ψυχολογία Gestalt αλλά και στην αλληλεπίδραση των ιδρυτών της με μια σειρά άλλων επιστημονικών ρευμάτων, κοινωνικών τάσεων και εξελίξεων.
Image
Image
Image
Εφαρμογές της Gestat ψυχοθεραπείας
  • Ατομική ψυχοθεραπεία
  • Ομαδική ψυχοθεραπεία
  • Θεραπεία Gestalt και ζευγάρια
  • Η Θεραπεία Gestalt σε παιδιά και εφήβους
  • Θεραπεία Gestalt και τραύμα
  • Θεραπεία Gestalt και εκπαίδευση

Οι τρεις πυλώνας της Gestalt Θεραπείας

Φαινομενολογία
(Edmund Husserl, 1931)

Φαινομενολογία είναι η επιστήμη της εμπειρίας. Προσπαθεί να κατανοήσει την ανθρώπινη ύπαρξη και συνείδηση. Μελετά τη διαδικασία της επίγνωσης στην προσπάθειά της να κάνει διάκριση μεταξύ της πραγματικής εμπειρίας, των εικασιών και των προσδοκιών.

Η φαινομενολογική μέθοδος εστιάζει στην παρατήρηση και τη μελέτη των φαινομένων της συνειδητότητας και είναι αναφορική του πλαισίου, εν προοπτική, πιθανολογική και δεκτική μεταβολής. Ως εκ τούτου η θεραπεία εστιάζει στη διαδικασία του “τι” και του “πώς” συμβαίνει.

Θεωρία πεδίου
(Kurt Lewin, 1952)

Σύμφωνα με αυτή, το πεδίο είναι ένα όλον του οποίου τα μέρη βρίσκονται σε άμεση σχέση και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα μέρη ενός πεδίου μεταβάλλονται ανάλογα με τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου η εμπειρία διερευνάται στο πλαίσιο της συνθήκης, οπότε κάθε φαινόμενο που συμβαίνει κατά τη θεραπευτική διαδικασία συν-δημιουργείται και μεταβάλλεται από τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την αμοιβαία διερεύνηση του πώς το πεδίο οργανώνεται εφόσον δεν είναι στατικό αλλά σε συνεχή ροή. Έμφαση δίνεται στην παρατήρηση, στην περιγραφή, στην εστίαση και στον πειραματισμό.

Υπαρξιακός διάλογος
(M. Buber, 1970)

Ο M. Buber υποστηρίζει ότι όλη η ζωή είναι μια συνάντηση. Το “εγώ” δεν υπάρχει μόνο του. Οι άνθρωποι υπάρχουν εντός μιας σχεσιακής δυναμικής που επηρεάζει την αίσθηση του εαυτού.    

Κάθε στιγμή θεραπείας δεν είναι απλώς ένα τεχνητό γεγονός, είναι στιγμή διαπροσωπικής επαφής μέσω του υπαρξιακού διαλόγου. Ενός υπαρξιακού διαλόγου συνεπούς με τις αρχές της παρουσίας, της συμπερίληψης και της επιβεβαίωσης της εμπειρίας της ύπαρξης.
Image

Η Θεραπεία Gestalt χρησιμοποιεί την επίγνωση και τον πειραματισμό για να πετύχει την ενόραση.

Image
Επέλεξα την Ψυχοθεραπεία Gestalt μετά από σύγκριση με άλλα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, αφού πρώτα βίωσα εγώ η ίδια τη συγκεκριμένη θεραπεία με τη βοήθεια εξειδικευμένου επαγγελματία.

Κεντρικό Μενού

Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μεγ. Αλεξάνδρου 108, Εύοσμος

2313 117795

6983 451050

elavakova@gmail.com